Hotel Mona Call Center

Hotel Mona Call Center

01.09.2016

Mona Call Center

 

 

     U saradnji sa hotelom Zlatibor Mona, implementiran je CallCenter - modul za povezivanje telefonske centrale i RoomExpert aplikacije. Zahtev menadžementa MHMa se odnosio na maksimalnu automatizaciju rada službe rezervacija, ali i na napredno izveštavanje, odnosno ocenjivanje učinka, upotrebom statističkih i finansijskih izveštaja, koji se generišu u okviru Call Center modula. Prilikom poziva, čak i pre preuzimanja veze, RoomExpert aplikacija će prepoznati gosta i prikazati istoriju boravka, sa svim raspoloživim podacima. Agentu CallCenter-a će biti znatno olakšan posao, automatskim kreiranjem rezervacije, sa podacima i šifarnicima ponuda.